Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Klasa przyrodnicza
Nazwa oddziału

 Klasa przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
  • język angielski
  • matematyka
  • geografia
Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwalifikacyjna

Opis

Klasy w naszej szkole nie są profilowane. Ostateczny zestaw możliwych rozszerzeń zostanie zbudowany w oparciu o wstępne deklaracje kandydatów. Istnieje możliwość przekształcenia klasy w klasę integracyjną.