Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia ,  wiedza o społeczeństwie (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
  • język polski
  • historia sztuki
  • historia
Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwalifikacyjna

Opis

Klasy w naszej szkole nie są profilowane. Ostateczny zestaw możliwych rozszerzeń zostanie zbudowany w oparciu o wstępne deklaracje kandydatów. Istnieje możliwość przekształcenia klasy w klasę integracyjną.