Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" - Klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 Klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia ,  wiedza o społeczeństwie
  • język obcy nowożytny ,  drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język polski

historia sztuki

historia

Dodatkowe wymagania

 Rozmowa kwalifikacyjna

Opis

Klasy w naszej szkole nie są profilowane. Ostateczny zestaw możliwych rozszerzeń zostanie zbudowany w oparciu o wstępne deklaracje kandydatów. Istnieje możliwość przekształcenia klasy w klasę integracyjną.