Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Medyczny
Nazwa oddziału

 Medyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata nauki uczniowie realizują treści podstawy programowej z większości przedmiotów w zakresie podstawowym z tą różnicą, że dodatkowo, w klasie trzeciej uczestniczą w obowiązkowych laboratoriach z biologii i chemii na Uniwersytecie Zielonogórskim z wykładowcami akademickimi. Ponadto, uczniowie oddziałów medycznych uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach organizowanych przez szkołę i jej partnerów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i systemu opieki zdrowotnej. Przedmioty rozszerzone – chemia i biologia realizowane są od trzeciej klasy, z wyjątkiem języka angielskiego, którego treści rozszerzone realizują uczniowie od pierwszej klasy.

Języki obce w oddziale medycznym 

Uczniowie w  „Lotniku” uczą się dwóch języków obcych . Program nauczania pierwszego języka realizowany jest w wymiarze 5 godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia, w zakresie rozszerzonym. Zajęcia z drugiego języka są realizowane w wymiarze 5 godzin tygodniowo w pierwszych dwóch latach nauki. 

Język wiodący: angielski,

Drugi język: niemiecki lub włoski.