Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I F " Prawniczo - dziennikarska"
Nazwa oddziału

 I F " Prawniczo - dziennikarska"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • historia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • filozofia
Opis

Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym „Odpowiadam za swoją przyszłość” – rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN, kształcenie odbywa się w następującej formie:

 • w klasach  I i II – kształcenie ogólne;
 • od klasy I – uczniowie rozszerzają pierwszy język obcy (w grupach lektoratowych);
 • po klasie II – uczniowie dokonują wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami (zajęcia odbywają się w grupach międzyklasowych);

·       uczniowie mają możliwość wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego (nieobowiązkowego).