Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - I D " Przyrodniczo - matematyczna"
Nazwa oddziału

 I D " Przyrodniczo - matematyczna"

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

historia sztuki

informatyka

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

filozofia

Opis

Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym „Odpowiadam za swoją przyszłość” – rola szkoły w budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych i planów życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, zarejestrowanym w MEN, kształcenie odbywa się w następującej formie:

  • w klasach  I i II – kształcenie ogólne;
  • od klasy I – uczniowie rozszerzają pierwszy język obcy (w grupach lektoratowych);
  • po klasie II – uczniowie dokonują wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych, zgodnie z zainteresowaniami (zajęcia odbywają się w grupach międzyklasowych);

·       uczniowie mają możliwość wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego (nieobowiązkowego).