Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Salomon - Klasa 1
Nazwa oddziału

 Klasa 1

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • zajęcia z wychowawcą

Przedmioty rozszerzone
  • język polski lub drugi język obcy nowożytny lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia lub chemia lub fizyka lub język angielski
Dodatkowe wymagania

 Każdy kandydat musi odbyć rozmowę z komisją rekrutacyjną, która jest integralną częścią procesu rekrutacji i ma decydujący wpływ na przyjęcie kandydata do szkoły.

Opis

W tym roku szkolnym rekrutujemy do jednego oddziału ogólnego.

Uczniowie samodzielnie wybierają rozszerzenia i profilują swoje kształcenie.

Oferta rozszerzeń przygotowana będzie w odpowiedzi na zainteresowania i potrzeby uczniów.