Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Opis kierunku:

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia jakość żywności, układa diety, umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta, organizuje przyjęcia, aranżuje wnętrza sal konsumpcyjnych.

Przykładowe miejsca pracy:

zakłady żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
służba zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
placówki prowadzące żywienie zbiorowe (internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.).
własna działalność gospodarcza w zakresie usług
gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Zdobywane kwalifikacje:

Przygotowanie i wydawanie dań
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie)