Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Opis kierunku:

Technik spedytor zajmuje się organizowaniem przemieszczania towarów oraz czynnościami z tym związanymi (przeładunek, przewóz, składowanie, pakowanie, ubezpieczenie, dystrybucja i inne), jego zadaniem jest minimalizacja całkowitych kosztów związanych z procesem spedycyjnym.

 Przykładowe miejsca pracy:

przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe i handlowe
agencje obsługi portów morskich i lotniczych
przedsiębiorstwa transportu kolejowego
samodzielne prowadzenie małej firmy spedycyjnej

 Zdobywane kwalifikacje:

organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)