Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Opis kierunku:

Technik organizacji turystyki m. in. analizuje rynek turystyczny, przygotowuje oferty turystyczne, organizuje i nadzoruje usługi turystyczne (np. wycieczki, wczasy, obozy itp.), kompleksowo obsługuje klienta biura turystycznego.

Przykładowe miejsca pracy:

biura podróży
agencje turystyczne
ośrodki informacji turystycznej
organizacje, fundacje, stowarzyszenia działające w branży turystycznej
samodzielne prowadzenie biura podróży

Zdobywane kwalifikacje:

przygotowanie imprez i usług turystycznych
obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w biurach turystycznych