Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

Opis kierunku:

Technik rachunkowości m. in. prowadzi rachunkowość, rozlicza wynagrodzenia, składki pobierane przez ZUS,  kontroluje dokumenty księgowe, sporządza sprawozdania finansowe oraz przygotowuje je do weryfikacji.

 Przykładowe miejsca pracy:

działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
instytucje finansowe, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
urzędy administracji publicznej, urzędy skarbowe
jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac
samodzielne prowadzenie małej firmy

 Zdobywane kwalifikacje:

prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
prowadzenie rachunkowości

 Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w urzędach, instytucjach i firmach prywatnych w działach kadr i płac