Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik handlowiec
Nazwa oddziału

 Technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Opis kierunku:

Technik handlowiec m. in. podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą, organizuje działania marketingowe i sprzedaż, sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową

 Przykładowe miejsca pracy:

pracownik działu handlowego przedsiębiorstwa
przedstawiciel handlowy
specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta itp.
samodzielne prowadzenie małej firmy

 Zdobywane kwalifikacje:

prowadzenie sprzedaży
prowadzenie działań handlowych

 Praktyki:

8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach handlowych