Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TML - technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 1 TML - technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Zawody

 Technik mechanik lotniczy

Opis

TLO.03 - Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych.