Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TM - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1 TM - technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone

fizyka

matematyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń