Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TL - technik logistyk
Nazwa oddziału

 1 TL - technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • matematyka
Zawody

 Technik logistyk

Opis

SPL.01 -  Obsługa magazynów

SPL.04 - Organizacja transportu