Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - politechniczny
Nazwa oddziału

 politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka

historia sztuki

informatyka

język angielski

język niemiecki

matematyka

Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach politechnicznych, architekturze, matematycznych, fizycznych, informatycznych i pokrewnych. Dla uczniów tej klasy prowadzone są zajęcia laboratoryjne we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W związku z realizacja w V LO, zatwierdzonego przez MEiN,  eksperymentu pedagogicznego realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy III. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród proponowanych w szkole, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania ucznia, po uprzednim napisaniu testów poziomujących. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego może powstać po zebraniu odpowiedniej liczby osób.