Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - medialno-społeczny
Nazwa oddziału

 medialno-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

historia sztuki

język angielski

język niemiecki

język polski

wiedza o społeczeństwie

geografia

historia

Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach humanistycznych - dziennikarstwo, politologia, socjologia, filologia polska i pokrewnych. Dla uczniów tej klasy prowadzone są zajęcia warsztatowe we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W związku z realizacja w V LO, zatwierdzonego przez MEiN,  eksperymentu pedagogicznego realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy III. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród proponowanych w szkole, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania ucznia, po uprzednim napisaniu testów poziomujących. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego  i hiszpańskiego może powstać po zebraniu odpowiedniej liczby osób.