Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - językowy
Nazwa oddziału

 językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • historia
  • historia sztuki
  • język angielski
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie
Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach filologicznych, humanistycznych - pedagogice, socjologii, historii, historii sztuki i pokrewnych. W związku z realizacja w V LO, zatwierdzonego przez MEiN,  eksperymentu pedagogicznego realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy III. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród proponowanych w szkole, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania ucznia, po uprzednim napisaniu testów poziomujących. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego i hiszpańskiego może powstać po zebraniu odpowiedniej liczby osób.