Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • historia

Przedmioty rozszerzone
 • biologia
 • historia
 • historia sztuki
 • język angielski
 • język niemiecki
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach humanistycznych - historia, politologia, psychologia, filologia polska, dziennikarstwo, artystycznych i pokrewnych. W związku z realizacja w V LO, zatwierdzonego przez MEiN,  eksperymentu pedagogicznego realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy III. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród proponowanych w szkole, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania ucznia, po uprzednim napisaniu testów poziomujących. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego i hiszpańskiego może powstać po zebraniu odpowiedniej liczby osób.