Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • historia

Przedmioty rozszerzone

biologia

historia

historia sztuki

język angielski

język niemiecki

język polski

wiedza o społeczeństwie

Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach humanistycznych - historia, politologia, psychologia, filologia polska, dziennikarstwo, artystycznych i pokrewnych. W związku z realizacja w V LO, zatwierdzonego przez MEiN,  eksperymentu pedagogicznego realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy III. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród proponowanych w szkole, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania ucznia, po uprzednim napisaniu testów poziomujących. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego i hiszpańskiego może powstać po zebraniu odpowiedniej liczby osób.