Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - ekonomiczny
Nazwa oddziału

 ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • język angielski
  • język niemiecki
  • matematyka
  • biznes i zarządzanie
Opis

Oddział proponowany uczniom, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach  ekonomicznych, socjologicznych, politologicznych, geograficznych, matematycznych i pokrewnych. W związku z realizacja w V LO, zatwierdzonego przez MEiN,  eksperymentu pedagogicznego realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy III. Uczeń wybiera trzy przedmioty spośród proponowanych w szkole, zgodnie ze swoimi preferencjami i predyspozycjami. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania ucznia, po uprzednim napisaniu testów poziomujących. Grupa kontynuacyjna z języka francuskiego może powstać po zebraniu odpowiedniej liczby osób.