Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 2 - technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone
  • fizyka
  • matematyka
Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego
( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
1) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) wykonywania montażu, uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót. 
  W zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
1) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
2) monitorowania i nadzoru urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
3) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie, absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.