Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 2 - technik elektronik
Nazwa oddziału

 technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  fizyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
Zawody

 Technik elektronik

Opis

Technik elektronik - uczniowie w czasie pięcioletniej nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe technika elektronika oraz realizują program kształcenia ogólnego kończący się egzaminem maturalnym. Uczą się dwóch języków obcych : j. angielskiego oraz j. niemieckiego ( kontynuacja lub od podstaw). Aby dobrze przygotować absolwentów tego kierunku do egzaminu maturalnego i kontynuowania nauki na wyższych uczelniach technicznych jako przedmioty rozszerzone proponujemy matematykę i fizykę.
Od roku szkolnego 2019/20 uczniowie klasy elektronicznej objęci są patronatem firmy
Ekoenergetyka - Polska S.A.
Kształcenie zawodowe realizowane w zakresie teoretycznym i praktycznym ma na celu przygotować przyszłego absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:
W zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych:
1) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,  
3) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
4) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych. 
 
W zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych:
1) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych,  
2) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych. 

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w tym zawodzie:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
absolwent szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający tytuł technika elektronika.