Zielona Góra
Technikum
Technikum - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik handlowiec

Opis

TECHNIK HANDLOWIEC

 Absolwent jest przygotowany do:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów
    do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i
    sprzedaży;

3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;

5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

 Umiejętności:

1) organizowanie sprzedaży;

2) sprzedaż towarów;

3) sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej.

 Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.