Zielona Góra
Technikum
Technikum - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik budownictwa

Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA

 Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu
    budowy i wykonaniem robót ziemnych;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót
    wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów
    budowlanych w  pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 Umiejętności:

1) montaż konstrukcji stalowych;

2) montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

3) montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

4) przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;

5) montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach;

6) wykonywanie mieszanek betonowych;

7) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu;

8) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;

9) wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;

10) wykonywanie tynków;

11) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.