Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik geodeta
Nazwa oddziału

 technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik geodeta

Opis

TECHNIK  GEODETA

to osoba dokonująca pomiarów w terenie przy użyciu specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Na podstawie zebranych danych, tworzy on nowe mapy oraz aktualizuje również te już istniejące. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych  i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych. Geodeta pracuje zarówno w biurze, przy komputerze, jak i w terenie przy instrumentach geodezyjnych. Często w swojej pracy spotyka się z sytuacjami nietuzinkowymi, które musi na bieżąco rozwiązywać.


DLA KOGO ?

Dla każdego, kto chce mierzyć, wyliczać i pracować na co dzień z różnorodnymi mapami i planami.


JEŻELI:

- cechuje Cię dokładność, skrupulatność oraz wyobraźnia przestrzenna,

- lubisz wykonywać obliczenia matematyczne,

- specjalistyczny sprzęt geodezyjny nie wydaje Ci się straszny,

- lubisz pracować na świeżym powietrzu,

- odszukiwanie i pomiar punktów granicznych działki wydaje Ci się interesujący,

- lubisz pracę z mapami...

... to ten kierunek jest dla Ciebie!

 

W CZYM BĘDZIESZ DOBRY:

- w obsłudze instrumentów geodezyjnych oraz przyrządów

pomiarowych,

- w wykonywaniu różnorodnych pomiarów terenowych,

- w opracowywaniu geodezyjnej dokumentacji sieci

uzbrojenia terenu,

- w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa

geodezyjnego i kartograficznego,

- w geodezyjnej obsłudze inwestycji na każdym etapie,

- w badaniu ksiąg wieczystych.

 

DOBRY NIE ZNACZY NUDNY:

- w trakcie nauki weźmiesz udział w licznych zajęciach

praktycznych w hali geodezyjnej,

- weźmiesz udział w ciekawych wyjściach terenowych,

- w nami poznasz techniki komputerowe,

- będziesz wykorzystywał specjalistyczne programy

geodezyjne i projektowe,

- nauczymy Cię kompletować pełną dokumentację geodezyjną.