Zielona Góra
Technikum
Technikum nr 1 - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
Zawody

 Technik budownictwa

Opis

TECHNIK BUDOWNICTWA

to specjalista, który kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy i sprawuje nadzór budowlany. Technik budownictwa posługuje się dokumentacją techniczną, może tworzyć szkice robocze i rysunki budowlane. Nadzoruje prace budowlane, jak również czynnie uczestniczy w ich realizacji. Pełni określone funkcje praktycznie na każdym etapie procesu powstawania obiektu, począwszy od fundamentów, na odbiorze budynku w stanie surowym kończąc. Do jego zadań należy też m.in. ocena jakościowa gruntu, na jakim ma stanąć dany obiekt, czy też wybór odpowiedniej technologii, maszyn czy materiałów niezbędnych do wzniesienia budynku, zgodnego z oczekiwaniami inwestora.

 

DLA KOGO?

 Dla każdego, kto chce mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, być współtwórcą bądź projektantem budynków oraz lubi budować i montować.

JEŻELI:

- jesteś odpowiedzialny,

- potrafisz podejmować decyzje,

- lubisz rysować,

- masz głowę pełną pomysłów,

- potrafisz skupić się na wykonywanej pracy,

- jesteś dokładny, cierpliwy,

- budownictwo jest Twoją pasją......

… to ten kierunek jest dla Ciebie!


W CZYM BĘDZIESZ DOBRY:

- w nadzorowaniu prac budowlanych i uczestniczeniu w ich

realizacji,

- w sporządzaniu kosztorysów, planów i harmonogramów

budowy,

- w prowadzeniu dokumentacji związanej z

zapotrzebowaniem na materiały budowlane,

- w sprawowaniu nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem

prac budowlanych,

- w czuwaniu nad jakością realizacji projektu,

- w stosowaniu najnowszych technologii i materiałów

budowlanych.


DOBRY NIE ZNACZY NUDNY:

- zajęcia warsztatowe praktycznej nauki zawodu,

- wycieczki dydaktyczne na budowy,

- praca w laboratoriach szkolnych i Uniwersytetu

Zielonogórskiego,

- udział w konferencjach i seminariach na uczelniach

wyższych,

- praktyka zawodowa w firmach branży budowlanej.