Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1F - BIOMEDYCZNA - UZ
Nazwa oddziału

  1F - BIOMEDYCZNA - UZ

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
  • chemia lub matematyka
Opis

1F – BIOMEDYCZNA pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozszerzenia:
Klasa 1E – BIOLOGIA (realizowana z całym oddziałem)  i do wyboru jeden przedmiot: MATEMATYKA lub CHEMIA
Klasa 1F – GEOGRAFIA (realizowana z całym oddziałem)  i do wyboru jeden przedmiot: MATEMATYKA lub CHEMIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, lub rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

Nauka w klasie biomedycznej opiera się na zgłębianiu wiedzy z wielu dziedzin i kształtuje umiejętność łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. Kandydat powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi i mieć zamiłowanie do poznawania tajemnic, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna i innych.

W klasie biomedycznej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami, lekarzami, ratownikami medycznymi, trenerami, instruktorami. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich i laboratoriach Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w warsztatach z chemii, biologii i fizyki.

W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie rozszerzonym, a także naukę wybranego drugiego języka obcego na poziomie podstawowym: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

Zaoferujemy Tobie doskonałą bazę: biblioteka multimedialna, tablice interaktywne, w każdej klasie projektor z komputerem, sala multimedialna, boisko typu Orlik – piłka nożna i koszykówka, siłownia zewnętrzna, stołówka, gabinet pielęgniarki, gabinet psychologa, gabinet psychoterapeuty, gabinet doradcy zawodowego, sklepik szkolny, świetlica.

Klasa biomedyczna F jest klasą integracyjną – liczy do 20 osób, nauczanie odbywa się z dodatkowym nauczycielem współorganizującym proces kształcenia.

Najpóźniej lekcje kończą się o 15:20.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.
Przestrzenne, estetyczne, bardzo dobrze wyposażone gabinety to niewątpliwie zalety naszej szkoły.