Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik przemysłu mody
Nazwa oddziału

 Technik przemysłu mody

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

język angielski

Zawody

 Technik przemysłu mody

Opis

Technik przemysłu mody

  • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
  • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody to osoba, która opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz wytwarza takie wyroby, posługując się odpowiednimi maszynami i urządzeniami i/lub organizuje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży. Absolwent tego kierunku może zajmować się także promocją kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą. Zadania zawodowe technika przemysłu mody są mocno uzależnione od miejsca i stanowiska pracy. Przyjmując pewien poziom ogólności można przyjąć, że do jego głównych obowiązków należy:
 wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz reguł konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, oczywiście z wykorzystaniem programów komputerowych do wspomagania projektowania;
 organizowanie i koordynowanie pracy krojowni i szwalni;  wykonywanie pomiarów krawieckich, dobieranie tkanin, dodatków krawieckich i zdobniczych, dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
 dobieranie sposobów wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych;
 obliczanie zużycia materiałów i dodatków;  przygotowywanie form oraz szablonów wyrobów odzieżowych
 planowanie procesu produkcji wyrobów odzieżowych i dobieranie do niego odpowiednich maszyn i urządzeń szwalniczych;
 obsługiwanie maszyn szwalniczych, wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą odzieży;
 ocenianie jakości wykonanych wyrobów i obliczanie kosztów ich produkcji;
 opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów odzieżowych;
 dobieranie metod promocji i dystrybucji odzieży, planowanie i organizowanie działań związanych z kontraktacją kolekcji;
 aranżowanie przestrzeni wystawowej i sprzedażowej salonów odzieżowych. Ponadto rolą technika przemysłu mody może być również analizowanie trendów, opracowywanie stylizacji i kompozycji kolorystycznych kolekcji.
Osoba posiadająca takie wykształcenie może wykonywać obowiązki asy
stenta projektanta.