Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik fotografii i multimediów
Nazwa oddziału

 Technik fotografii i multimediów

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
Zawody

 Technik fotografii i multimediów

Opis

Technik fotografii i multimediów

  • AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych 

technik fotografii i multimediów to zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Technik fotografii i multimediów pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

Możliwości zatrudnienia:


Laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe.