Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 5 - Technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 Technik usług fryzjerskich

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
Zawody

 Technik usług fryzjerskich

Opis

Technik usług fryzjerskich

  • FRK. 01  Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK. 03  Projektowanie i wykonywanie  fryzur

 

·       Nauka trwa 5 lat

·       w klasie 3 i 4 odbędą się praktyki zawodowe w wymiarze po 160 godzin miesięcznie

·       w trakcje nauki odbędą się dwa egzaminy zawodowego OKE w kwalifikacjach:

a) FRK.01 wykonywanie usług fryzjerskich( w klasie 3)

b) FRK.03 projektowanie i wykonywanie usług fryzjerskich ( w klasie 5)

·       w klasie piątej odbędzie się egzamin maturalny

·       przedmioty zawodowe realizowane w trakcje 5 lat nauki:

a) podstawy fryzjerstwa

b) technologia fryzjerska

c) pracownia fryzjerstwa i stylizacji fryzur

d) trychologia kosmetyczno- fryzjerska

e)pracownia fryzur artystycznych

f)podstawy wizażu

·        przedmioty realizowane w zakresie rozszerzony:

a) matematyka

b) język angielski 

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich można kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku kosmetologia.
Technik usług fryzjerskich może pracować w zakładach i salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki zakład. Może też pracować jako fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, filharmoniach i operach oraz w wytwórniach filmowych i w telewizji. Może również pracować na stanowisku perukarza  w zakładach wykonujących peruki, tresy i tupety.