Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1G - POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 1G - POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Opis

Klasa o profilu politechnicznym.

Przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka.

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, fizyka i język obcy nowożytny.