Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1E - EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1E - EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • geografia
Opis

Klasa o profilu ekonomicznym.

Przedmioty rozszerzone to matematyka i geografia.

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, geografia i język obcy nowożytny.