Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
Nazwa oddziału

 1C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
Opis

Klasa o profilu humanistyczno - prawnym.

Przedmioty rozszerzone to język polski, historia i WOS.

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, historia,WOS.