Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - 1A - POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 1A - POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
Opis

Klasa o profilu politechnicznym.

Przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka.

Przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, fizyka i język obcy nowożytny.