Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
Europejskie Liceum Ogólnokształcące dr Rahn - projektowo- językowy
Nazwa oddziału

 projektowo- językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

fizyka

matematyka

język angielski

język niemiecki

język polski

Opis