Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Medyczny (H)
Nazwa oddziału

 Medyczny (H)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Projekt oddziałów medycznych powstał w IV LO w 2019 roku we współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i Uniwersytetem Zielonogórskim. W czerwcu 2020r. lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia objął patronat nad oddziałami medycznymi w IV LO.

Podobnie jak w klasach akademickich, przez pierwsze dwa lata uczniowie klas medycznych realizują podstawę programową z obowiązkowych przedmiotów w zakresie podstawowym z tą różnicą, że dodatkowo w ciągu roku szkolnego uczestniczą w laboratoriach z biologii, chemii i fizyki na Uniwersytecie Zielonogórskim z wykładowcami akademickimi.

Dodatkowo, uczniowie klas medycznych uczestniczą w różnych warsztatach i wykładach organizowanych przez szkołę i jej partnerów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Przedmioty rozszerzone realizowane są od trzeciej klasy. W oddziale medycznym nie przewiduje się rozszerzonych zajęć z matematyki.  

Pierwszy język: angielski, realizowany przez cały cykl kształcenia w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, w zakresie rozszerzonym.

Drugi język: włoski lub niemiecki, realizowany przez pierwsze dwa lata nauki w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. O przydziale do grupy językowej decyduje lokata punktowa kandydata.