Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Akademicki: angielsko-hiszpańsko-francuski (C)
Nazwa oddziału

 Akademicki: angielsko-hiszpańsko-francuski (C)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Opis

Oddziały akademickie nie są sprofilowane przedmiotowo lecz językowo. W drugiej klasie uczniowie wybierają specjalizacje, które tworzone są według ich zainteresowań. Lista specjalizacji z rozkładami przedmiotów i kursów w cyklu nauki dostępna jest w zakładce SZKOŁA/SYSTEM NAUCZANIA/PLAN NAUCZANIA na stronie internetowej szkoły: www.lo4.zgora.pl. Przedmioty specjalizacyjne realizuje się od 3 klasy.

Pierwszy język: angielski, realizowany przez cały cykl kształcenia w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, w zakresie rozszerzonym.

Drugi język: hiszpański lub francuski, realizowany przez pierwsze dwa lata nauki w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. O przydziale do grupy językowej decyduje lokata punktowa kandydata.