Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - Akademicki : angielsko-niemiecki (A)
Nazwa oddziału

 Akademicki : angielsko-niemiecki (A)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Opis

Oddziały akademickie nie są sprofilowane przedmiotowo lecz językowo. W drugiej klasie uczniowie wybierają specjalizacje, które tworzone są według ich zainteresowań. Lista specjalizacji z rozkładami przedmiotów i kursów w cyklu nauki dostępna jest w zakładce SZKOŁA/SYSTEM NAUCZANIA/PLAN NAUCZANIA na stronie internetowej szkoły: www.lo4.zgora.pl. Przedmioty specjalizacyjne realizuje się od 3 klasy.

Pierwszy język: angielski lub niemiecki (realizowany w zakresie rozszerzonym w wymiarze pięciu godzin tygodniowo przez cały cykl kształcenia)

Drugi język: niemiecki lub angielski (realizowany w wymiarze pięciu godzin tygodniowo przez pierwsze dwa lata nauki)