Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - Magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 Magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

Magazynier-logistyk    
SPL.01. Obsługa magazynów

Podczas nauki na  kierunku magazynier-logistyk w Branżowej Szkoły I stopnia, uczeń pozna zasady pracy w zawodzie.  Magazynier –logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach. Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym. Układaniem przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą. Magazynier-logistyk dba o prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań. Nadzoruje przejezdność dróg transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych; prowadzi dokumentację magazynową przy użyciu nowoczesnych programów komputerowych i metod tradycyjnych. Uczestniczy w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków  czy nadwyżek ilościowych. Nadzoruje pracę osób zatrudnionych w magazynie.

Absolwent kierunku magazynier-logistyk znajdzie zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in. handlu, usługach i spedycji. Może podjąć pracę w centrach logistycznych, branży e-commerce oraz być  pikerem, magazynierem w  magazynach dystrybucyjnych oraz przy produkcyjnych w Polce i w Europie.