Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 4 - 1 TE - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1 TE - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • technika

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
Zawody

 Technik elektryk

Opis

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych