Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik spedytor
Nazwa oddziału

 technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Opis kierunku:
Technik logistyk m. in. organizuje magazynowanie, transport i sprzedaż ładunków, obsługuje porty morskie, rzeczne i lotnicze, prowadzi rozliczenia z urzędami celnymi.
Przykładowe miejsca pracy:
przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe i handlowe
agencje obsługi portów morskich i lotniczych
przedsiębiorstwa transportu kolejowego
samodzielne prowadzenie małej firmy spedycyjnej
Zdobywane kwalifikacje:
organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)