Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik logistyk
Nazwa oddziału

 technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Opis kierunku:
Technik logistyk m. in. planuje przepływ surowców i produktów, dobiera środki transportu, prowadzi dokumenty finansowe i raporty magazynowe, prowadzi rozliczenia, organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej.
Przykładowe miejsca pracy:
firmy logistyczne i działy logistyki przedsiębiorstw
jednostki samorządu terytorialnego
samodzielne prowadzenie małej firmy
Zdobywane kwalifikacje:
obsługa magazynów
organizacja transportu
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach branży TSL (transport, spedycja, logistyka)