Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Opis kierunku:
Technik hotelarstwa m. in. ustala ofertę obiektu hotelowego, organizuje i obsługuje przyjęcia, konferencje, kongresy, targi, zjazdy, bankiety, kompleksowo obsługuje gości hotelowych oraz organizuje usługi turystyczne, rekreacyjno-sportowe i gastronomiczne.
Przykładowe miejsca pracy:
hotele, motele, pensjonaty
ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska
zajazdy, schroniska
Zdobywane kwalifikacje:
obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
realizacja usług w recepcji
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w obiektach hotelowych