Zielona Góra
Technikum
Technikum Nr 3 - technik handlowiec
Nazwa oddziału

 technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Opis kierunku:
Technik handlowiec m. in. podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą, organizuje działania marketingowe i sprzedaż, sporządza dokumentację ekonomiczno-finansową
Przykładowe miejsca pracy:
pracownik działu handlowego przedsiębiorstwa
przedstawiciel handlowy
specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta itp.
samodzielne prowadzenie małej firmy
Zdobywane kwalifikacje:
prowadzenie sprzedaży
prowadzenie działań handlowych
Praktyki:
8 tygodni (2 razy po 4 tygodnie) w cyklu kształcenia w przedsiębiorstwach handlowych