Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - politechniczny
Nazwa oddziału

 politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

fizyka lub matematyka lub informatyka lub historia sztuki lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Klasa proponowana osobom, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu kierunków politechnicznych, informatycznych,  matematycznych, budownictwa, architektury i pokrewnych. W ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego od klasy III uczniowie rozpoczynają realizację 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym - proponowane dla klasy politechnicznej są:  matematyka, fizyka, informatyka lub historia sztuki, jednak możliwe jest dokonanie zmian w zależności od preferencji i zainteresowań spośród realizowanych w szkole. Dodatkowo, w ramach przedmiotów uzupełniających uczniowie będą realizowali do wyboru zajęcia z zakresu grafiki komputerowej lub rysunku. 

Zajęcia z języków obcych realizowane są w grupach międzyoddziałowych zależnych od stopnia zaawansowania. Możliwe jest utworzenie grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.