Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - medialno-społeczny
Nazwa oddziału

 medialno-społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Klasa proponowana osobom, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu kierunków medialnych, społecznych, lingwistycznych, prawniczych, administracyjnych,  i pokrewnych. W ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego od klasy III uczniowie rozpoczynają realizację 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym - proponowane dla klasy medialno - społecznej są: język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, język obcy (angielski lub niemiecki), jednak możliwe jest dokonanie zmian w zależności od preferencji i zainteresowań spośród realizowanych w szkole. Dodatkowo, w ramach przedmiotów uzupełniających uczniowie będą realizowali zajęcia z zakresu dziennikarstwa, szeroko pojętej autoprezentacji - jako przygotowania do działalności społecznej. 

Zajęcia z języków obcych realizowane są w grupach międzyoddziałowych zależnych od stopnia zaawansowania. Możliwe jest utworzenie grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego i hiszpańskiego pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.