Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - bioinżynierski
Nazwa oddziału

 bioinżynierski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Klasa proponowana osobom, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu kierunków biotechnologicznych, informatycznych, matematycznych i pokrewnych. W ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego od klasy III uczniowie rozpoczynają realizację 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym - proponowane dla klasy bioinżynierskiej są: biologia, matematyka, informatyka lub fizyka, jednak możliwe jest dokonanie zmian w zależności od preferencji i zainteresowań spośród realizowanych w szkole. Dodatkowo, w ramach przedmiotów uzupełniających uczniowie będą realizowali zajęcia z zakresu biotechnologii przygotowywane we współpracy z Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Zajęcia z języków obcych realizowane są w grupach międzyoddziałowych zależnych od stopnia zaawansowania. Możliwe jest utworzenie grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.