Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - humanistyczny
Nazwa oddziału

 humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub historia sztuki lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Klasa proponowana osobom, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu kierunków humanistycznych, artystycznych, psychologicznych, lingwistycznych i pokrewnych. W ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego od klasy III uczniowie rozpoczynają realizację 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym - proponowane dla klasy humanistycznej są: historia, język polski wiedza o społeczeństwie lub historia sztuki lub biologia jednak możliwe jest dokonanie zmian w zależności od preferencji i zainteresowań spośród realizowanych w szkole. Dodatkowo, w ramach przedmiotów uzupełniających uczniowie będą realizowali do wyboru zajęcia z zakresu edukacji filmowej lub warsztatów z psychologii. 

Zajęcia z języków obcych realizowane są w grupach międzyoddziałowych zależnych od stopnia zaawansowania. Możliwe jest utworzenie grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego i hiszpańskiego pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.