Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - ekonomiczno-językowy
Nazwa oddziału

 ekonomiczno-językowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub historia sztuki lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Klasa proponowana osobom, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu kierunków ekonomicznych, geograficznych, społecznych, lingwistycznych i pokrewnych. W ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego od klasy III uczniowie rozpoczynają realizację 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym - proponowane dla klasy ekonomiczno - językowej są: geografia, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), jednak możliwe jest dokonanie zmian w zależności od preferencji i zainteresowań spośród realizowanych w szkole. Dodatkowo, w ramach przedmiotów uzupełniających uczniowie będą realizowali zajęcia z zakresu ekonomii, a także języka w biznesie. 

Zajęcia z języków obcych realizowane są w grupach międzyoddziałowych zależnych od stopnia zaawansowania. Możliwe jest utworzenie grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego i hiszpańskiego pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.