Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące - biomedyczny
Nazwa oddziału

 biomedyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub historia sztuki lub język angielski lub język niemiecki

Opis

Klasa proponowana osobom, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania z zakresu kierunków biomedycznych - medycyny, fizjoterapii, biotechnologii i in. W ramach realizowanego w szkole eksperymentu pedagogicznego od klasy III uczniowie rozpoczynają realizację 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym - proponowane dla klasy biomedycznej są: biologia, chemia  oraz fizyka, jednak możliwe jest dokonanie zmian w zależności od preferencji i zainteresowań spośród realizowanych w szkole. Dodatkowo, w ramach przedmiotów uzupełniających uczniowie będą realizowali zajęcia z zakresu tańca, dietetyki i fitness prowadzone przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem. 

Zajęcia z języków obcych realizowane są w grupach międzyoddziałowych zależnych od stopnia zaawansowania. Możliwe jest utworzenie grupy kontynuacyjnej z języka francuskiego pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych.