Zielona Góra
Liceum ogólnokształcące
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi - 1E - BIOMEDYCZNA - UZ
Nazwa oddziału

  1E - BIOMEDYCZNA - UZ

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia lub chemia

Opis

1E - BIOMEDYCZNA pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru: BIOLOGIA i CHEMIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

W klasie biomedycznej (pod patronatem uniwersyteckim) uczniowie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania medyczne i przyrodnicze, zdobywają umiejętności w zakresie chemii i biologii. Ponadto prowadzą działania laboratoryjne, poznają najnowsze osiągnięcia naukowe, przeprowadzają doświadczenia i eksperymenty, uczestniczą w spotkaniach z naukowcami uniwersyteckimi. Biorą udział w wykładach uniwersyteckich i laboratoriach Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w warsztatach z chemii, biologii i fizyki. Kontynuują naukę i doskonalą znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego, osiągając poziom swobodnej i naturalnej komunikacji. W klasie biomedycznej realizowane są zajęcia rozszerzone z biologii i chemii. W przyszłości absolwenci klasy biomedycznej mogą wybierać kierunki medyczne lub inne związane m.in. z branżą kosmetologii, dietetyki, ratownictwa, fizjoterapii.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.